Wat

 • KANS biedt specialisten op het gebied van dreigende thuiszitters:
  - bij de overgang van voorschoolse voorzieningen naar de basisschool, en bij 4- en 5-jarigen;
  - vanaf groep 3 tot en met groep 8;
  - bij de overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs.
 • Begeleiding van basisscholen bij (dreigende) thuiszittende leerlingen.
 • Begeleiding van VO scholen bij individuele casussen rond thuiszitters.
 • Workshops rond signaleren van dreigend thuiszitten en proactief handelen.
 • Organisatie van studiedagen waarin we diverse aspecten van het (dreigende) thuiszitten kunnen belichten.
We stemmen de begeleiding en/of training af op de behoefte aan informatie en kennis van de aanvrager of de deelnemers.
Scholen en samenwerkingsverbanden kunnen algemene of specifieke informatie opvragen, overleggen over de mogelijkheden voor ondersteuning of het organiseren van een workshop of studiedag.

Meer lezen
 • Via deze LINK kunt u de flyer vinden met informatie over BUITENKANS, onze kortdurende onderwijs- en observatievoorziening.
 • Via deze LINK kunt u de Signaleringslijst dreigende thuiszitter vinden. Hierin leest u alle risicofactoren en aandachtspunten.
 • Via deze LINK kunt u het hele artikel lezen: Passend onderwijs zónder thuiszitters, geschreven door Elly Kraaimaat.
 • (Dit artikel is afkomstig uit het Beter Begeleiden Magazine van de LBBO, uitgave maart 2017).