Heb je een vraag? Stel 'm vandaag!

Professionaliseren, adviseren en begeleiden


Groepsvorming na de lockdown

De eerste weken na de lockdown zitten er op. Heb je als leerkracht inmiddels al een goed beeld gekregen van jouw leerlingen en hoe het is met hun welbevinden? Of twijfel je daar nog over? Ga bij twijfel dan verder aan de slag met groepsactiviteiten die je meer inzicht geven over het welbevinden van een ieder.

Denk bijvoorbeeld aan check in check out. Besteed bij binnenkomst aandacht aan iedereen door te checken hoe het met de ander gaat. Dit kan door het kort te vragen, of door kaartjes die de kinderen kunnen plaatsen achter een symbool. Aan het eind van de dag is de check out ook belangrijk. Weet hoe je leerlingen de dag hebben ervaren en hoe ze naar huis gaan. Het is belangrijk dat jij als leerkracht hierin laat zien hoe dat gaat (modeling). Doe voor jezelf dagelijks als leerkracht een check-in (hoe sta ik voor de klas vandaag) en een check-out (hoe heb ik de dag ervaren en hoe sluit ik hem vandaag af). Laat dit ook aan de leerlingen zien. Probeer na aanleiding van de check in tussen de lessen door of tijdens zelfstandig werken te praten met de kinderen d.m.v. kindgesprekken. Tip: Start met de leerlingen met een 'laag' welbevinden, maar neem ook de tijd om met de anderen leerlingen een gesprek aan te gaan.

Naast het individuele proces van de leerlingen heb je te maken met het groepsproces. Ga voor jezelf na in welke fase van het groepsproces je groep zich bevindt. Kijk dan wat er nodig is en pas je lessen omtrent groepsvorming hierop aan. Blijf in elke fase bezig met groepsactiviteiten voor het versterken van een positieve groep.

  • Forming: In deze fase komt de klas voor het eerst (weer) bij elkaar. "Wat is mijn relatie tot de rest van mijn klasgenoten"? Deze fase doorloop je bij de start van het schooljaar. Aangezien veel kinderen door de lockdown hebben thuis gezeten en er misschien niet veel in groepsverband is gedaan online, is het belangrijk om deze fase weer te doorlopen met elkaar. "Hoe is iedereen terug gekomen na de lockdown"?

  • Norming: Normen worden bepaald: "Hoe gaan we met elkaar om"? Ondanks dat je dit al hebt gedaan aan het begin van het schooljaar, is het voor nu belangrijk om hier zeker weer de aandacht op te vestigen. Bespreek met elkaar welke normen er in de klas zijn en of deze nog steeds passend zijn bij de groep van nu. Pas aan waar dat nodig is.

  • Storming: Posities in de klas worden ingenomen. Tumultueuze fase. Kijk goed naar de leerlingen individueel. Welke positie nemen ze in? Is deze positie passend bij de leerlingen? Wordt deze positie positief of negatief neergezet? Ontwikkelt je groep zich tot een positieve of 'negatieve' groep? Blijf als leerkracht alert en speel op tijd in om aan te sturen tot positief gedrag. Bij veel negatief gedrag in de groep kan het prettig zijn om externe hulp in te schakelen om er weer voor te gaan zorgen dat de groep weer als positief wordt ervaren.

  • Performing: Bij een positieve groepsvorming zijn de leerlingen in deze fase productief. Mogelijk wordt deze fase niet bereikt wanneer de groep niet (goed) is begeleid. In dat geval stokt het proces.

  • Reforming (evaluatie): Fase waarin duidelijk wordt dat het einde van de groepssamenstelling nadert. Deze fase kom je tegen aan het eind van groep 8. Kinderen gaan afscheid nemen van een groep waar ze jaren in hebben gezeten. Belangrijk om als leerkracht ook in deze fase alert te blijven. Zorg voor een positieve afsluiting.Bijzondere dienstverlening tijdens corona:

KANS in Onderwijs biedt Ondersteuning en Begeleiding op Afstand via de KANS-Desk. Voor deze bijzondere dienstverlening wordt een aangepast tarief gehanteerd van € 35,00 per half uur. Het eerste gesprek van maximaal 15 minuten is gratis.

Onderwijs tijdens corona en onderwijs in de thuissituatie vraagt heel veel van ouders/verzorgers en leerkrachten. In deze nieuwe dynamiek ontstaan andere vormen van interactie, tussen kind en ouder, tussen leerling en leerkracht en tussen leerkracht en ouder, die veel van alle actoren vragen.
KANS in Onderwijs heeft specialisten in huis die als geen ander (pedagogische) ondersteuning kunnen bieden in deze nieuwe situatie. Dit kan een vorm van ondersteuning zijn richting de leerkracht en ondersteuning richting de ouders/verzorgers.
Het eerste gesprek van maximaal 15 minuten is gratis. Soms kunnen hierin al voldoende tips en suggesties worden gegeven om het vraagstuk (voorlopig) op te lossen. Wanneer meer tijd nodig is, volgt een voorstel.
Voor deze bijzondere dienstverlening wordt een aangepast tarief gehanteerd van € 35,00 per half uur.
Klik hier voor alle informatie en voorwaarden of neem direct contact op met KANS in Onderwijs

Professionaliseren, adviseren en begeleiden

Kinderen verdienen de beste ondersteuning om hun talenten te kunnen ontwikkelen. Zij hebben hierbij verschillende ondersteuningsbehoeften. KANS in Onderwijs biedt hierbij de juiste handvatten voor de dagelijkse praktijk.

KANS in Onderwijs is het expertisecentrum van Stichting Gewoon Speciaal Onderwijs. Onze ervaren leerkrachten, schoolondersteuners, orthopedagogen, psychologen en andere experts werken dagelijks met kinderen met een ondersteuningsbehoefte. KANS biedt als samenwerkingspartner van het reguliere onderwijs en de samenwerkingsverbanden oplossingen op maat, flexibel en met de juiste expertise.

Op deze website vindt u informatie over de ondersteuning van schoolteams, leerkrachten en leerlingen, en over ondersteuning bij de implementatie van passend onderwijs. KANS in Onderwijs biedt aanbod op maat voor directies, IB'ers, leerkrachten, schoolteams en overige professionals, zowel in groepsvorm als individueel. Iedereen die in het onderwijs te maken heeft met leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften is bij ons van harte welkom.

We hopen dat u in ons aanbod kan vinden wat u nodig heeft. Zo niet, schroom niet om contact met ons op te nemen om uw vraag te verkennen en ondersteuning op maat vorm te geven.

Wij verwelkomen u graag!

Professionaliseren

KANS in Onderwijs biedt diverse mogelijkheden tot een kwalitatieve verbetering van het team en/of de individuele teamleden. Door middel van trainingen en cursussen wordt de kennis en de vaardigheden van elke beroepsgroep die verbonden is aan de school ontwikkeld en uitgebreid. Door goed af te stemmen op de ontwikkelingsvraagstukken die er spelen, krijgt de professionaliteit van het team een boost.

Adviseren

Binnen KANS in Onderwijs werken experts die uw organisatie met raad en daad kunnen bijstaan. Er kan sprake zijn van veranderingen of verbetertrajecten die goed begeleid moeten worden. Wij kunnen u bijstaan in het maken van de juiste keuzes en het bepalen van de juiste strategie.

Begeleiden

De onderwijsprofessionals van KANS in Onderwijs staan klaar om hun collega's in het werkveld te ondersteunen bij hun dagelijks werk. Zij weten uit eigen ervaring wat er allemaal op u af komt als u een groep leerlingen, een groep leerkrachten of een heel team aanstuurt. KANS in Onderwijs biedt ondersteuning op maat op het gebied van individuele leerlingen maar ook op implementatie van verbetertrajecten op leerkracht- en teamniveau.

Onze 5 specials

Meer informatie?

Wij hopen dat KANS in Onderwijs iets voor u kan betekenen. Neemt u bij interesse gerust direct contact op met ons, wij denken graag met u mee. In overleg bieden wij u een voorstel op maat.