Klachtenprocedure

Mocht u een klacht hebben op het gebied van agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie, pesten, of over de begeleiding door een medewerker van KANS in Onderwijs, dan wordt deze in eerste instantie besproken met de medewerker. Als blijkt dat dit niet kan, of als het niet mogelijk is de klacht eenvoudig op te lossen, dan kan contact opgenomen worden met:

  1. De directie van KANS in Onderwijs en/of interne vertrouwenspersoon van KANS in Onderwijs.

  1. Indien ook dat contact in de ogen van de klager(s) niet leidt tot een oplossing, kan de klacht worden ingediend bij het bestuur en eventueel bij een externe vertrouwenspersoon. In overleg wordt de klacht behandeld en wordt naar een oplossing gezocht.

  1. Wanneer de behandeling van de klacht door een externe vertrouwenspersoon en het bestuur ook niet afdoende tot een oplossing leidt, dan kan de klacht worden ingediend bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs. Deze neemt de klacht in behandeling volgens het klachtenreglement (zie voor procedure en reglement: www.onderwijsgeschillen.nl).
    De klachtencommissie geeft in een uitspraak aan of de klacht gegrond is en zal, als dat het geval is, het bevoegd gezag van KANS in Onderwijs adviseren met betrekking tot de te nemen maatregelen.

Contactgegevens directie KANS in Onderwijs
Mw. A. Koot: a.koot.kans@gewoonspeciaal.com, tel. 030-6925255

Contactgegevens interne vertrouwenspersoon
De contactgegevens van de interne vertrouwenspersoon van KANS in Onderwijs zijn:
De functie is vacant.


Contactgegevens externe vertrouwenspersonen
De externe vertrouwenspersonen van Gewoon Speciaal Onderwijs (werkzaam vanuit de CED-groep) zijn:
Mw. E. Rietveld: e.rietveld@cedgroep.nl, tel. 010-4071599
Dhr. J. Meijboom: j.meijboom@cedgroep.nl, tel. 010-4071599

Contactgegevens Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
Tel. 030-2809590
info@onderwijsgeschillen.nl

Vertrouwensinspecteuren Inspectie van het Onderwijs
Klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld kunnen ook gemeld worden bij de vertrouwensinspecteurs van de Inspectie van het Onderwijs. De vertrouwensinspecteurs zijn alle werkdagen tijdens kantooruren (08.00 - 17.00 uur) bereikbaar op het telefoonnummer: 0900 111 3 111 (lokaal tarief).

Meer informatie?

Wij hopen dat KANS in Onderwijs iets voor u kan betekenen. Neemt u bij interesse gerust direct contact op met ons, wij denken graag met u mee. In overleg bieden wij u een voorstel op maat.