Wat

Kenmerkend in onze aanpak is dat we samen met u, schoolbreed kijken wat er nodig is: wat is er nodig op leerling-, leerkracht-, groeps- en/of schoolniveau? De orthopedagogen bij KANS kunnen u op al deze verschillende niveaus ondersteunen en adviseren.
Voorbeelden waarop we u kunnen ondersteunen:

  • Versterken positieve groepsdynamiek in een klas.
  • Adviseren tijdens groepsbesprekingen.
  • Coaching van de IB'er.
  • Ondersteuning bij de implementatie van nieuw onderwijsbeleid.
  • Adviseren over de basisondersteuning.
  • Coachen/begeleiden van leerkrachten.
  • Adviseren op het gebied van zorgbeleid.
  • Verzorgen van een workshop/cursus over een specifiek thema.
  • Interim-orthopedagoog.
  • Verrichten van diverse diagnostische onderzoeken: verbaal of non-verbaal intelligentieonderzoek, onderzoek van executieve functies en screening gedrag.


Praktisch

We starten met een intakegesprek. Aan de hand daarvan maken we een plan van aanpak. U kunt ons inschakelen voor een eenmalige opdracht, een langdurig traject of een strippenkaart afnemen. Met de strippenkaart kunt u gedurende een schooljaar op verschillende momenten, wanneer u het nodig heeft, een beroep doen op een orthopedagoog van KANS in Onderwijs.