WAT

Kenmerkend in onze aanpak is dat we samen met u kijken wat er nodig is om de kwaliteit van passend onderwijs te vergroten : op leerling-, leerkracht-, groeps- en/of schoolniveau. Voorbeelden van trainingen voor u en uw team zijn:

  • Kennis opdoen van de mogelijkheden voor het versterken positieve groepsdynamiek in een klas.
  • Kwaliteit van groepsbesprekingen vergroten.
  • Omgaan met leer-, en gedragsproblemen.
  • Implementatie van nieuw onderwijsbeleid.
  • Training op het gebied van zorgbeleid.

We inventariseren samen met u wat de vragen zijn die er spelen en stellen samen de doelen op: waar gaan we concreet aan werken in de training? Maatwerkgericht en vraaggestuurd kijken we samen wat er nodig is om deze doelen te bereiken.