Wat

In deze training wordt veel aandacht geschonken aan wat overprikkeld - of onderprikkeld zijn is en wat de gevolgen hiervan zijn op gedrag.

Ook is er aandacht voor strategieŽn die ingezet kunnen worden bij storend gedrag. StrategieŽn die binnen de routine passen en ervoor zorgen dat leerlingen zich beter kunnen concentreren.

De kracht van de training zijn de vele praktijkvoorbeelden en het videomateriaal waardoor goed geleerd wordt om storend gedrag te beoordelen: is de leerling over- of onderprikkeld? Door veel te oefenen, kan er de volgende dag meteen met het geleerde aan de slag gegaan worden.

De training bestaat uit twee bijeenkomsten. Hierdoor is tijdens de bijeenkomsten ruimte om het geleerde in de praktijk te brengen. Tijdens de tweede bijeenkomst kan dan met de ervaringen verder gewerkt worden.

De training is echter aan te passen aan de wensen van de aanvrager, zowel qua inhoud als tijdsinvestering. Specifieke vragen kunnen van tevoren aangeboden worden zodat hier tijdens de training dieper op in gegaan kan worden.