Wat

  • Begeleiding van basisscholen bij (dreigende) thuiszittende leerlingen.
  • Begeleiding van VO scholen bij individuele casussen rond thuiszitters.
  • Workshops rond signaleren van dreigend thuiszitten en proactief handelen.
  • Organisatie van studiedagen waarin we diverse aspecten van het (dreigende) thuiszitten kunnen belichten.

Praktisch

  • Scholen kunnen informatie opvragen, overleggen over de mogelijkheden voor ondersteuning of het organiseren van een workshop / studiedag. Bel 030 - 692 52 55.
  • Bij specifieke vragen over thuiszitters kunt u mailen naar: thuiszitters.kans@gewoonspeciaal.com.
  • Telefonisch spreekuur: elke dinsdag van 9.00 uur tot 10.00 uur (m.u.v. schoolvakanties regio Midden-Nederland): 06 - 330 35 247. U kunt gratis informatie kunt krijgen rond thuiszitters.

Voor wie

Scholen en samenwerkingsverbanden.

Meer lezen

Via deze link kunt u de flyer vinden met informatie over BUITENKANS, onze kortdurende onderwijs- en observatievoorziening.

Via deze link kunt u de 'Signaleringslijst dreigende thuiszitter' vinden. Hierin leest u alle risicofactoren en aandachtspunten.

Via deze link kunt u het hele artikel lezen: 'Passend onderwijs zónder thuiszitters', geschreven door Elly Kraaimaat.
(Dit artikel is afkomstig uit het Beter Begeleiden Magazine van de LBBO, uitgave maart 2017).

Via deze link kunt u het interview met Loek Mak-Peters lezen over de aanpak thuiszitters bij het SWV ZOUT.
(Bron: SWV ZOUT).

Via deze link leest u het interview met Paulien Oogjen over de aanpak thuiszitters bij jonge kinderen.
(Bron: SWV ZOUT).