WAT

Kenmerkend in onze aanpak is dat we samen met u, schoolbreed kijken wat er nodig is op leerling-, leerkracht-, groeps- en/of schoolniveau? De orthopedagogen bij KANS kunnen u op al deze verschillende niveaus ondersteunen en adviseren.
Enkele voorbeelden:
  • Versterken positieve groepsdynamiek in een klas.
  • Adviseren tijdens groepsbesprekingen.
  • Coaching van de IB'er.
  • Ondersteuning bij de implementatie van nieuw onderwijsbeleid.
  • Adviseren over de basisondersteuning.
  • Coachen/begeleiden van leerkrachten.
  • Adviseren op het gebied van zorgbeleid.
  • Verzorgen van een workshop/cursus over een specifiek thema.
  • Interim-orthopedagoog.
  • Verrichten van diverse diagnostische onderzoeken: verbaal of non-verbaal intelligentieonderzoek, onderzoek van executieve functies en screening gedrag.
We inventariseren samen met u wat de vragen zijn die er spelen en stellen samen de doelen op: welke verbeterpunten zijn er in de organisatie en waar zal het advies op toegespitst worden?