WAT

Kenmerkend in onze aanpak is dat we samen met u kijken wat er nodig is op leerling-, leerkracht-, groeps- en/of schoolniveau. De orthopedagogen bij KANS kunnen u op al deze verschillende niveaus ondersteunen en begeleiden.
Enkele voorbeelden:
  • Versterken van een positieve groepsdynamiek in de klas.
  • Adviseren tijdens groepsbesprekingen.
  • Coachen/begeleiden van leerkrachten.
  • Verrichten van diverse diagnostische onderzoeken: verbaal of non-verbaal intelligentie onderzoek, onderzoek van executieve functies en screening gedrag.
Bij de start van een begeleidingstraject stellen we samen met u de doelen van de begeleiding vast. Maatwerkgericht kijken we wat nodig is om deze doelen te bereiken.