Wat


KANS in Onderwijs biedt een basispakket met specifieke begeleidingsactiviteiten waarmee de school zich zoveel mogelijk professionaliseert met als doel de begeleidingsuren geleidelijk aan af te bouwen.
Trajectbegeleiding maakt het mogelijk dat ZML-leerlingen kunnen profiteren van de rijke leeromgeving van het PO en daarnaast zijn/haar eigen leerroute kan doorlopen met als leidraad: 'Samen waar het kan, alleen waar het moet'.
KANS in Onderwijs begeleidt de onderwijsprofessionals bij:
  • Het bepalen van het niveau van de leerling en bij het maken van een Handelingsplan/OPP met actuele doelen voor het hele schooljaar.
  • Een goede afstemming op de onderwijsbehoeften van deze leerlingen.
  • Het leren van zelfstandig werken als voorwaarde om als leerkracht op haalbare wijze aandacht te hebben voor de hele groep.
  • Stagnatie van leren en gedrag van de leerling. De expert ondersteunt om samen te komen tot effectiever leerkracht- of begeleidersgedrag.
  • De expert adviseert bij de aanschaf van leermaterialen op maat.