Wat

Het traject start met een intakegesprek met de leerkracht op de school. Samen bespreken we waar tegenaan gelopen wordt in de klas, op welke momenten dat is en waaraan gewerkt zal gaan worden.
Er wordt samen een les voorbereid die gegeven wordt door de begeleider of die samen gegeven wordt. De leerkracht kan gelijk aanwijzingen toepassen of zien hoe de begeleider een interventie toepast. Aan de hand hiervan volgt er een nagesprek. Tijdens dit nagesprek wordt besproken wat efficiŽnte interventies zijn geweest. Deze cyclus herhaalt zich een aantal keer. Aan het einde van het traject volgt een evaluatiegesprek.

Er zijn vier vormen van co-teaching:
  • ondersteunende co-teaching
  • parallel co-teaching
  • teamteaching
  • complementaire co-teaching
Co-teaching kan ook ingezet worden als de school een verbetertraject heeft ingezet op bijv. instructie.

Co-teaching wordt uitgevoerd door een gecertificeerde trainer.