Wat

In deze training, worden leerlingen zich bewust van hun eigen rol in de groep en in het groepsproces. Ze leren hoe ze daaraan een positieve bijdrage kunnen leveren. Op locatie wordt samen met de leerkracht en de kinderen gewerkt aan een betere werkhouding, een fijnere sfeer en meer plezier voor iedereen. De twee trainers maken hierbij gebruik van de Ringaanpak, aangevuld met andere methodieken. De training wordt aangepast aan de ontwikkelingsbehoeften van de groep. Zo kan het accent bijvoorbeeld gelegd worden op probleemoplossingsvaardigheden of het aanleren van sociale vaardigheden.

De training bestaat uit:

  • een intake en een observatie
  • vijf bijeenkomsten van 1-1Ĺ uur (afhankelijk van de leeftijd van de leerlingen in de groep)
  • een individueel gesprek met een deel van de leerlingen
  • een boost-bijeenkomst na een aantal weken
  • een evaluatiegesprek

Aansluitend kan voor een traject voor begeleiding bij invoering op schoolniveau worden gekozen. Eventueel kan de training gecombineerd worden met coaching of beeldcoaching voor de leerkracht.