Wat

GroepsGeluk is een op de leerkracht en de groep afgestemde interventie. Met GroepsGeluk maakt u de dynamiek en de interactie van de groep zichtbaar. De duur van de bijeenkomst is afhankelijk van de inbreng van de leerlingen.

Door middel van het opstellen van houten poppetjes, picto's, symbolen en ander klein materiaal op tafel. Onder leiding van de trainer zetten de leerkracht en de leerlingen ieder hun eigen poppetje neer in het veld. Naar aanleiding van deze opstelling gaat de groep met elkaar in gesprek. Wat zien de leerlingen? Wat betekent dit? Wat zijn de emoties die erbij horen? Met een groepsopstelling maken de leerlingen hun interne proces en beleving extern. Hierdoor krijgen zowel de leerkracht als de leerlingen inzicht in de processen die spelen in de groep. Wanneer je op deze manier de dynamiek zichtbaar maakt in uw klas of groep, heeft u als leerkracht direct handvatten om in lastige situaties snel de balans te herstellen.

Na afloop van de interventie is een evaluatie met de leerkracht (en IB'er) en trainer, om te bespreken welke dynamiek zichtbaar is geworden en wat de leerkracht nodig heeft om de interactie in de groep te verbeteren. Eventueel kan de interventie nog twee keer herhaald worden in de groep. Ook kan er aanvullend coaching van de leerkracht of individuele leerlingen plaatsvinden.

Deze interventie wordt verzorgd door een gecertificeerde GroepsGeluk coach.