Wat

Dyscalculie is een stoornis in de ontwikkeling naar vloeiend rekenen. Simpele automatismen ontwikkelen zich onvoldoende, nieuwe stof beklijft slecht. Het probleem zit hem vooral in de vlotte automatisering van eenvoudig numeriek materiaal. Er is wel sprake van begrip en kennis over rekenprocedures. De complexiteit zit vooral in het feit dat bij rekenen meerdere hersengebieden worden gebruikt, zoals het taalcentrum, planning, probleemoplossing, het lange termijn geheugen.
Kenmerkende problemen zijn:
  • Problemen met de kennis van eenvoudige telrijen (1, 3, 5, …) en met positionele ordening (niet weten dat de 1 in 21 een andere waarde heeft dan de 1 in 18).
  • Geen directe kennis kunnen oproepen.
  • Problemen met het herkennen van rekenkundige symbolen.
  • Moeite met adequaat optellen en groeperen van getallen bij berekeningen.
  • Bij redactieopgaven de op te lossen rekenhandeling niet uit de tekst kunnen halen.
  • Typerend voor dyscalculie is het terugvallen op de oude werkwijze en het niet kunnen toepassen van aangeleerde rekenhandelingen in een andere situatie.
  • Een groot probleem is en blijft: automatisering.
Individuele begeleiding op maat afgestemd op de ondersteuningsbehoefte van de leerling.
Elke begeleidingssessie duurt 45 minuten.