Wat


Het onderzoek vindt plaats op de school van de leerling. Tijdens het onderzoek heeft de leerling een laptop met wifi (Chromebook) nodig. Het traject is in omvang 12 uur (intake, onderzoek, verslaglegging en nabespreking).

Een traject RD4 bestaat uit:
  • Een intakegesprek (met school en eventueel ouders):
    Tijdens dit gesprek wordt er kort gevraagd naar een algemene indruk van de leerling. De rekenresultaten tot nu toe worden besproken. Tevens wordt vastgesteld wat er al aan de rekenproblemen is gedaan.
  • Afname onderzoek:
    Het onderzoek vindt plaats op twee verschillende dagen. En zal ongeveer twee keer een uur tot anderhalf uur duren. Het onderzoek vindt plaats op de school van de leerling.
  • De onderzoeker maakt een verslag aan de hand van de uitkomsten van het RD4 onderzoek.
  • Nabespreking (met school en eventueel ouders):
    De resultaten worden besproken; de kleuren in het profiel geven aan wat de leerling al beheerst en op welk handelingsniveau.