Wat


KANS heeft specialisten op het gebied van dreigende thuiszitters:
- bij de overgang van voorschoolse voorzieningen naar de basisschool, en bij 4- en 5-jarigen;
- vanaf groep 3 tot en met groep 8;
- bij de overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs.

KANS heeft diverse specialisten die alle professionals in het onderwijsveld en ouders met raad en daad kunnen bijstaan wanneer een leerling dreigt thuis te komen zitten. Zij kunnen tevens meedenken in het proces om thuiszitters weer naar onderwijs toe te leiden.
Hiernaast biedt KANS thuiszitters de mogelijkheid aan kortdurend onderwijs te volgen waarbij getracht wordt hun onderwijsbehoeften in kaart te brengen met als doel een passende onderwijsplek te vinden.

De 'Signaleringslijst dreigende thuiszitter' is te downloaden via de website www.kans-inonderwijs.nl

KANS in Onderwijs stelt de begeleiding en/of training af op de behoefte aan informatie en kennis van de aanvrager of de deelnemers.