Groepsvorming na de lockdown

15 februari 2021
De eerste tijd na de lockdown zit er op. Heb je als leerkracht inmiddels al een goed beeld gekregen van jouw leerlingen en hoe het is met hun welbevinden? Of twijfel je daar nog over? Ga bij twijfel dan verder aan de slag met groepsactiviteiten die je meer inzicht geven over het welbevinden van een ieder. Lees hierover meer op onze site of neem bij een hulpvraag gerust contact op met ons.

Naast het individuele proces van de leerlingen heb je te maken met het groepsproces. Ga voor jezelf na in welke fase van het groepsproces je groep zich bevindt. Kijk dan wat er nodig is en pas je lessen omtrent groepsvorming hierop aan. Blijf in elke fase bezig met groepsactiviteiten voor het versterken van een positieve groep.

  • Forming: In deze fase komt de klas voor het eerst (weer) bij elkaar. "Wat is mijn relatie tot de rest van mijn klasgenoten"? Deze fase doorloop je bij de start van het schooljaar. Aangezien veel kinderen door de lockdown hebben thuis gezeten en er misschien niet veel in groepsverband is gedaan online, is het belangrijk om deze fase weer te doorlopen met elkaar. "Hoe is iedereen terug gekomen na de lockdown"?
  • Norming: Normen worden bepaald: "Hoe gaan we met elkaar om"? Ondanks dat je dit al hebt gedaan aan het begin van het schooljaar, is het voor nu belangrijk om hier zeker weer de aandacht op te vestigen. Bespreek met elkaar welke normen er in de klas zijn en of deze nog steeds passend zijn bij de groep van nu. Pas aan waar dat nodig is.
  • Storming: Posities in de klas worden ingenomen. Tumultueuze fase. Kijk goed naar de leerlingen individueel. Welke positie nemen ze in? Is deze positie passend bij de leerlingen? Wordt deze positie positief of negatief neergezet? Ontwikkelt je groep zich tot een positieve of 'negatieve' groep? Blijf als leerkracht alert en speel op tijd in om aan te sturen tot positief gedrag. Bij veel negatief gedrag in de groep kan het prettig zijn om externe hulp in te schakelen om er weer voor te gaan zorgen dat de groep weer als positief wordt ervaren.
  • Performing: Bij een positieve groepsvorming zijn de leerlingen in deze fase productief. Mogelijk wordt deze fase niet bereikt wanneer de groep niet (goed) is begeleid. In dat geval stokt het proces.
  • Reforming (evaluatie): Fase waarin duidelijk wordt dat het einde van de groepssamenstelling nadert. Deze fase kom je tegen aan het eind van groep 8. Kinderen gaan afscheid nemen van een groep waar ze jaren in hebben gezeten. Belangrijk om als leerkracht ook in deze fase alert te blijven. Zorg voor een positieve afsluiting.
Meer informatie?

Wij hopen dat KANS in Onderwijs iets voor u kan betekenen. Neemt u bij interesse gerust direct contact op met ons, wij denken graag met u mee. In overleg bieden wij u een voorstel op maat.