Wat


Deze training is bedoeld voor schoolteams die geconfronteerd worden met kinderen met trauma en zich willen ontwikkelen tot 'traumasensitieve school'.
In deze training wordt ingegaan op oorzaken van trauma's bij kinderen. Welke soorten trauma's bestaan er en wat zijn de gevolgen voor de ontwikkeling van kinderen op bijvoorbeeld gehechtheid, sociaal-emotionele ontwikkeling en vermogen tot leren. Hoe wordt een trauma herkend en wat wordt er onder traumasensitief werken verstaan?
De training kan bestaan uit een aantal studiemomenten, maar kan uitgebreid worden tot een implementatietraject 'traumasensitieve school'.
Na de training heeft de school voldoende kennis en tools om zich te ontwikkelen tot 'traumasensitieve school'; men kan een trauma herkennen, het gedrag van getraumatiseerde kinderen beter begrijpen en er op de juiste manier mee omgaan.