Wat

In deze interactieve presentatie komt afwisselend theorie en praktijk aan de orde rond de volgende vragen:

  • Hoe verloopt de woordenschatontwikkeling en wat is daarbij van belang?
  • Wat is goed woordenschatonderwijs?
  • Welke kennis en vaardigheden zijn daarbij nodig? Het oefenen van deze vaardigheden.

Tijdens de bijeenkomst gaan we in op de woordenschatdidactiek 'Met woorden in de weer' voor gestructureerd woordenschatonderwijs. De werkwijze van de 4-takt (voorbewerken, semantiseren, consolideren en controleren) wordt geoefend, waarmee de volgende dag direct aan de slag gegaan kan worden.

De cursus kan los ingezet worden, of als onderdeel van een studiedag en wordt gegeven door twee logopedisten.