Wat

In deze training zoomen we in op tools en technieken die toepasbaar zijn wanneer het contact tussen opvoeder en kind is vastgelopen. Het uitgangspunt in het contact is het kind eigenaar te maken van de situatie en de regie te geven over oplossingsmogelijkheden. Dit door middel van het aanbieden en kennismaken met verschillende tools.
In de eerste bijeenkomst wordt de basiscommunicatie behandeld en worden verschillende communicatietechnieken aangereikt.
In de tweede bijeenkomst wordt de communicatie bij ontwikkelingsproblematiek behandeld en worden oplossingsgerichte tools aangereikt.