Wat

Tijdens deze training wordt onderzocht hoe deze faalangstige leerlingen beter kunnen worden begrepen en begeleid in de groep, zodat ze aan het werk gaan en blijven. Deze training verschaft inzicht in de overtuigingen van leerlingen en hoe deze overtuigingen invloed hebben op het leren en ontwikkelen. Er wordt aandacht besteed aan de samenhang met een growth en fixed mindset en hoe deze overtuigingen te herkennen en te be´nvloeden zijn.