Wat

In deze training wordt veel ervaring opgedaan om succesvolle gesprekken met ouders te kunnen voeren. Communicatie-voorkeursstijlen staan centraal tijdens deze training. Dit betreft zowel de stijl van de professional als van de ouder/verzorger. De trainer geeft tips hoe om te gaan met de verschillen in deze voorkeursstijlen waardoor een oudergesprek prettiger verloopt. Zo houdt de professional de regie tijdens het gesprek. Er wordt veel gewerkt met voorbeelden en geoefend met tools om de kwaliteit van de gesprekken te verhogen.