Wat


Onderwerpen waar begeleiding en professionalisering in gegeven kan worden zijn:
  • Woordenschat vergroten met diverse technieken.
  • De Nederlandse taal aanleren in alle facetten.
  • Aanpassingen doen voor de diverse vakken.
  • Werken met Nieuwsbegrip en nieuwkomers.
  • Methodes zo aanpassen dat nieuwkomers er ook mee kunnen werken en met de groep mee kunnen doen.
  • Begeleiding bij het opzetten van een Taalklas.