Wat

In deze training wordt gezocht naar mogelijkheden het kleuteronderwijs op school anders en/of beter vorm te geven.
Door het jaar heen wordt aandacht besteed aan alles wat het kleuteronderwijs zo mooi maakt.
Hoe ervaart een kleuter zijn wereld en wat heeft dit voor gevolgen voor het onderwijs?
Wat maakt een thema tot een echt kleuterthema waarin betrokkenheid, spel en beleving centraal staan?
Hoe ziet 'functioneel behang' in de kleuterklas eruit?
Hoe wordt een thema opgezet en komen alle ontwikkelingsgebieden aan bod?

De opzet van deze training is een combinatie van theorie met veel aandacht voor de praktijk. In de training worden de wensen ge´nventariseerd en er wordt rekening gehouden met de ondersteuningsbehoefte van de deelnemers. Twee beeldcoach-sessies per leerkracht geven de training een extra dimensie.

Samengevat komen de volgende onderwerpen aan bod:
 • onderwijsbehoeften van jonge
 • tussenrondes beeldcoaching (onder andere als nul-meting)
 • opzetten thema kalender en het uitwerken van thema's
 • spel, spelontwikkeling, spelbegeleiding en spelmogelijkheden in de eigen groep en buiten
 • rijke leeromgeving en de consequenties voor de inrichting van het lokaal
 • samen een kleuterbouw-breed-thema opzetten in een praktische les
 • analyse van een filmpje
 • thematisch werken passend binnen de gehanteerde methodes
 • thematisch werken vanuit leerlijnen en leerlingvolgsysteem
 • aandacht voor observeren
 • het borgen van de interventies