Wat


Deze training zoomt in op de vraag hoe de startende leerkracht (uit uw team) zorgt voor een goede en effectieve instructie, een goede inrichting van het klaslokaal en het vormgeven van duidelijke regels en routines.

De volgende onderwerpen komen aan bod:
  • Hoe worden de leerlingen bij de les betrokken? Hoe blijft de betrokkenheid hoog? Wat vraagt dit aan voorbereidingen?
  • Wat is een goede instructie? Hoe ziet dat eruit? Hoe kan de instructie van de les effectiever? Hoe blijven de leerlingen betrokken bij de instructie?
  • Heeft het materiaal een vaste plek in de klas, hoe zelfstandig kunnen leerlingen hun werk doen?
  • Wat helpt de zelfstandigheid en de zelfsturing van de leerlingen te vergroten?
  • Welke regels worden er gehanteerd? Zijn de regels duidelijk voor leerlingen en leerkracht? Hoe worden de regels gehandhaafd?

Naast de training is het mogelijk om begeleiding voor startende leerkrachten aan te vragen. Onder andere observaties, coach-gesprekken, beeldcoaching en begeleiding bij het vaardig maken van competenties behoren tot de mogelijkheden.

Begeleiding en/of ondersteuning van de IB'er/leerkracht die de startende leerkrachten op school begeleidt, is ook mogelijk. De IB'er/leerkracht kan geholpen worden om de begeleiding goed vorm te geven en te borgen in de school.