Wat


Deze training zoomt in op de vraag hoe het onderwijs georganiseerd moet worden als er sprake is van meerdere leerlingen met speciale onderwijs- en ondersteuningsbehoeften.
In deze training leert de leerkracht (uit uw team) te zorgen voor duidelijke regels en routines, welke regels effectief zijn en hoe deze gehandhaafd kunnen worden. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het organiseren van een goed werkklimaat voor de leerlingen onder andere door voorspelbaarheid in regels en routines. De volgende onderwerpen komen aan bod:
  • Wat is pedagogisch vakmanschap? Hoe wordt dit vakmanschap effectief ingezet?
  • Hoe kan de instructie van de les effectiever? Hoe blijven de leerlingen betrokken bij de instructie?
  • Heeft het materiaal een vaste plek in de klas, hoe zelfstandig kunnen leerlingen hun werk doen?
  • Wat bevordert de zelfstandigheid van de leerlingen?
  • Zijn de regels en routines duidelijk voor leerlingen en leerkracht?

Naast de training is het mogelijk om begeleiding voor leerkrachten aan te vragen. Observaties, coach-gesprekken, beeldcoaching en begeleiding bij het vaardiger worden in bovenstaande competenties behoren onder andere tot de mogelijkheden.

Begeleiding en/of ondersteuning van de IB'er die de leerkrachten op school begeleidt, is ook mogelijk. De IB'er kan geholpen worden om de begeleiding goed vorm te geven en te borgen in de school.