Wat

De interim IB'er kan worden ingezet om de ondersteuningsstructuur in de school te optimaliseren en/of om de leerlingenzorg te co÷rdineren. Daarbij kan gedacht worden aan het voeren van interne gesprekken het opstellen van OPP's, klassenbezoeken, het coachen van leerkrachten ten aanzien van de leerlingenzorg en het ondersteunen bij het opstellen en uitvoeren van groepsplannen.

Tevens kan de IB'er ondersteunen bij:

  • het opzetten en borgen van didactische leerlijnen binnen de school
  • het analyseren van de opbrengsten
  • het opstellen en uitvoeren van een verbeterplan
  • de voorbereiding van een inspectiebezoek