Wat


Mensen met een hond ervaren vaak een speciale band met hun dier. Men ervaart het contact als echt en niet oordelend, men voelt zich veilig. Dit speelt een belangrijke rol wanneer er extra begeleiding nodig is. Het veilige gevoel zorgt ervoor dat het contact aangegaan kan worden met de hond waardoor begeleiding makkelijker verloopt. De hond als co-coach werkt drempelverlagend en zorgt voor plezier en contact.
Door middel van het op ondersteunende wijze inzetten van dieren zoals bijvoorbeeld honden, paarden, ezels en andere dieren vindt er optimalisering van therapeutische processen, begeleidende activiteiten en leerprocessen plaats.
Wanneer een men lekker in zijn vel zit, kan hij/zij zich goed ontwikkelen. Het is ons doel om hierin te ondersteunen en begeleiden. Ouders/verzorgers en school spelen hierin een hele belangrijke rol.
Het is belangrijk om op een plezierige manier aan persoonlijke ontwikkeling te werken. We maken gebruik van veel verschillende werkvormen: parcours uitzetten, behendigheid, gehoorzaamheid, hersenwerk en spelactiviteiten, oftewel Animal Assisted Therapy & Interventions. Hierbij wordt de leerling uitgenodigd om contact te maken met de hond. Honden doen dit vaak op een vriendelijke, speelse en niet bedreigende manier.
Voor meer informatie zie de website: kansoppootjes.nl