Wat


Door middel van oefening kan ervaren worden wat executieve functies doen en inhouden. Na deze cursus kunnen de diverse interventies direct in de praktijk ingezet worden om de executieve functies van de leerlingen te versterken.
Het is mogelijk om de cursus uit te bouwen met onderwerpen als zelfsturing in de klas, cognitieve functies en verbeteren van taakgericht gedrag.
Deze cursus is ook beschikbaar voor het begeleiden van een school/leerkrachten bij het implementeren van een school-brede aanpak om de executieve functies van de leerlingen te verbeteren/versterken. Denk hierbij aan observaties, gevolgd door nagesprekken en bijeenkomsten met het team.