Wat


In deze training worden kennis en vaardigheden opgedaan van de denkstimulerende gesprekmethodiek.

In de eerste bijeenkomst wordt het volgende behandeld:
  • De taalontwikkeling van leerlingen.
  • Het stellen van vragen en interactie.
  • Vier verschillende niveaus van taal-denkvragen.

In de tweede bijeenkomst komt het volgende aan de orde:
  • Het bieden van taalruimte.
  • Het analyseren van het antwoord van de leerling.
  • Inspelen op het antwoord en het geven van feedback.
  • Toepassen en borgen van DGM.

De training wordt gegeven door twee logopedisten.
Kennis van woordenschatonderwijs wordt bekend verondersteld.