Wat

Het kan voorkomen dat bij een kind, ondanks veel stimulans, het bewegen nog steeds niet goed gaat. Dan is het mogelijk dat er sprake is van DCD.
Deze kinderen hebben niet voldoende aan het stimuleren van de motoriek. Tijdens deze cursus wordt geleerd wat verwacht kan worden van deze kinderen. De cursus geeft inzicht in het herkennen en de behandeling van een kind met DCD, zodat men leert wat men kan betekenen voor kinderen met blijvende motorische problemen. Theorie en praktijk worden veelvuldig afgewisseld. Specifieke vragen kunnen van tevoren aangeboden worden zodat hier tijdens de training dieper op in gegaan kan worden.