Wat

Vooraf worden in overleg de doelen waaraan gewerkt gaat worden, bepaald en welke bekwaamheden de school verwacht dat u gaat beheersen. Tevens wordt bepaald welke vorm van coaching het meest geschikt is om de doelen te bereiken. Te denken valt aan beeldcoaching of co-teaching, of scholing middels een training klassenmanagement. Om zo te komen 'Van startbekwaam naar basisbekwaam en vakbekwaam'.

Coaching kan helpen bij:
  • goed lesgeven en de methodes eigen maken
  • het creëren sterk pedagogisch klimaat
  • succesvolle leerkrachtcommunicatie
  • zicht krijgen op verschillen tussen leerlingen en het organiseren van het lesprogramma
  • het omgaan met kinderen met specifieke onderwijsbehoeften (zowel didactisch als gedragsmatig)
  • het verbeteren van de communicatie met ouders en collega's
  • het vinden en behouden van een goede balans tussen belastbaarheid en werkdruk.

Zijn er meerdere startende leerkrachten op school (of binnen een bestuur) dan kan intervisie een gepaste werkvorm zijn om van elkaar te leren.

De coaching wordt verzorgd door een gecertificeerde coach.