Wat

Er worden beeldopnames in de concrete onderwijspraktijk gemaakt. Door het analyseren van deze beelden wordt er bewustzijn ontwikkeld op interactiepatronen tussen leerkrachten en leerlingen, of leerkrachten onderling, waarover de coach en de coachee(s) met elkaar in gesprek gaan. Tijdens een begeleidingsgesprek wordt door reflectie met beelden op zoek gegaan naar krachten en kansen om zo te komen tot doelen ter versterking van leerkrachtgedrag en/of communicatievaardigheden.

Beeldcoaching wordt verzorgd door een gecertificeerde trainer.