Wat

Uitgangspunt van deze scholing is bovenstaande thematiek en/of de ontwikkelingsvragen van een leerling. Met behulp van interactieve werkvormen, theorie, materialen en hulpmiddelen worden de ontwikkelingsvragen vanuit de dagelijkse praktijk verkend. Voorbeelden worden onder de loep genomen en er wordt onderzocht hoe de transfer naar een meer gestructureerde aanpak van terugkerende situaties gerealiseerd kan worden.

Begeleiding op een goede borging van een gezamenlijke aanpak behoort tot de mogelijkheden. Dit gebeurt in de vorm van observaties in de klas, begeleidingsgesprekken met leerkrachten, voortgangsgesprekken met de IB'er en/of directeur.