Vreedzame school


De Vreedzame School streeft er naar om kinderen te leren:

  • op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan (bijv. het geven van opstekers aan elkaar),
  • op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen (bijv. het organiseren van groepsvergaderingen waarbij iedereen inbreng heeft),
  • constructief conflicten op te lossen (bijv. door de inzet van leerling-mediatoren: zij lopen samen met leerkrachten pleinwacht en helpen andere leerlingen bij het oplossen van conflicten),
  • verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap,
  • open te staan voor verschillen tussen mensen.

KANS in Onderwijs is onderdeel van: