Onze school

De Wissel!
De leerlingen gaan een
ander spoor gebruiken
om hun doelen te bereiken.

Onze groepen

Ons Team

Vreedzame school

Multidisciplinair team

Bso Vriendjes

Missie en Visie

Jeugdarts

Vertrouwenspersoon

KANS in Onderwijs is onderdeel van: