Ouderbijdrage

Scholen mogen ouders via de vrijwillige ouderbijdrage geld vragen om extra activiteiten te kunnen bekostigen. De vrijwillige ouderbijdrage is gekoppeld aan vieringen die in de jaarkalender zijn opgenomen. Het gaat om excursies, het sinterklaasfeest, de kerstviering of een sportdag. Kinderen van ouders die hiervoor niet betalen, mogen altijd meedoen.

De oudergeleding van de MR heeft ingestemd met de hoogte van de ouderbijdrage.

KANS in Onderwijs is onderdeel van: