MR

Medezeggenschap
Scholen zijn wettelijk verplicht om een medezeggenschapsraad (MR) te hebben. Hierin zitten ouders en teamleden. De MR waakt over de belangen van leerlingen, ouders en teamleden. Over sommige onderwerpen mag de MR een advies geven, over andere onderwerpen mag ze meebeslissen.
 
MR-leden

  • namens de ouders: Jan Kappert  en Ilse Ponsen 
  • namens het team: Ingrid Moleman en Gitta Burger 

KANS in Onderwijs is onderdeel van: