Onze ouders

Oudercontacten

Wij vinden een goede en gelijkwaardige samenwerking met ouders erg belangrijk. Samen kunnen we ervoor zorgen dat uw kind zich optimaal ontwikkelt. Communicatie is daarbij belangrijk. Heeft u vragen, ideeën of opmerkingen? Wij horen het graag! De leerkracht van uw kind is altijd uw eerste aanspreekpunt.

Communicatie

  • Direct contact
    De lijnen tussen ouders en leerkrachten zijn kort (via de app Social Schools, telefonisch of per e-mail).
  • Kennismakingsreceptie
    In de tweede schoolweek is er (onder schooltijd) een kennismakingsreceptie voor ouders, leerlingen en leerkrachten.

Oudersparticipatie

Ouders horen erbij op De Wissel. Op verschillende manieren is de betrokkenheid van ouders merkbaar en zichtbaar. Zo spelen ouders in de medezeggenschapsraad een belangrijke rol bij de ontwikkelingen in school en de beslissingen die daarbij genomen moeten worden.

Ouders zijn onmisbaar bij de organisaties van allerlei leuke schoolactiviteiten, zoals het sinterklaasfeest, de kerstviering, een paasactiviteit, het verkleedfeest en de koningsspelen. Wilt u zelf ook een actieve rol spelen? Laat het ons weten, alle hulp is zeer welkom!

We vinden het belangrijk om ouders te betrekken bij belangrijke onderwerpen die met de school te maken hebben.

Ouderbijdrage

Scholen mogen ouders via de vrijwillige ouderbijdrage geld vragen om extra activiteiten te kunnen bekostigen. De vrijwillige ouderbijdrage is gekoppeld aan vieringen die in de jaarkalender zijn opgenomen. Het gaat om excursies, het sinterklaasfeest, de kerstviering of een sportdag. Kinderen van ouders die hiervoor niet betalen, mogen altijd meedoen.
De oudergeleding van de MR heeft ingestemd met de hoogte van de ouderbijdrage.

Medezeggenschap

Medezeggenschap Scholen zijn wettelijk verplicht om een medezeggenschapsraad (MR) te hebben. Hierin zitten ouders en teamleden. De MR waakt over de belangen van leerlingen, ouders en teamleden. Over sommige onderwerpen mag de MR een advies geven, over andere onderwerpen mag ze meebeslissen.

MR-leden
namens de ouders: Jan Kappert en Ilse Ponsen namens het team: Ingrid Moleman en Gitta Burger

GMR

GMR-leden
Onze school is onderdeel van Stichting Gewoon Speciaal. Deze stichting heeft een eigen Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Hierin zitten ook twee vertegenwoordigers van onze school:

  • namens het team: Karla van Donkersgoed

KANS in Onderwijs is onderdeel van: