Communicatie

Wat kunt u verwachten?

 • Direct contact
  De lijnen tussen ouders en leerkrachten zijn kort (via de app Social Schools, telefonisch of per e-mail).
 • Kennismakingsreceptie
  In de tweede schoolweek is er (onder schooltijd) een kennismakingsreceptie voor ouders, leerlingen en leerkrachten.
 • Startgesprek
  Als uw kind zes weken op school zit, krijgt u een uitnodiging voor een OPP-startgesprek. Hierin bespreken we de onderwijsbehoeften, de leerdoelen en het ontwikkelingsperspectief (OPP) van uw kind.
 • Kind-oudergesprekken
  Aan het begin van het jaar is er een kind-oudergesprek, waarin het kind, de ouders en de leerkracht aanwezig zijn. Bij leerlingen die in de onderbouw zitten, is dit gesprek gekoppeld aan een huisbezoek. De centrale vraag in het kind-oudergesprek: wat wil je dit jaar leren, wat kun je daar zelf voor doen en hoe kunnen we jou daarbij helpen?
  Twee keer per jaar (rond de rapporten) wordt de ontwikkeling van de leerling opnieuw besproken. In de midden- en bovenbouw is de leerling daar zelf bij aanwezig.
 • Presentaties in de groep
  Een aantal keer per jaar organiseren de leerlingen met hun leerkracht een presentatie voor ouders. Een mooie gelegenheid om het werk van uw kind te bekijken.

 

KANS in Onderwijs is onderdeel van: